ถั่งเช่าคอร์ดีไทย (CordyThai)

ถั่งเช่ามเกษตรศาสตร์01

ถั่งเช่ามเกษตรศาสตร์02

ถั่งเช่าสกัด ถั่งเช่าคอร์ดี้ไทย (Cordy Thai)
อนุสิทธิบัตรวิจัยร่วมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ถั่งเช่าได้ผ่านการเพาะเลี้ยงโดยกรรมวิธีพิเศษ
และใช้สูตรอาหารที่ผ่านการจดอนุสิทธิบัตรร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ซื้อ 3 กระปุก รับฟรี 1 กระปุก

ถั่งเช่ามเกษตร3แถม1

เรียนลูกค้า ถั่งเช่าคอร์ดี้ไทย ทุกท่านเนื่องในโอกาสครบรอบ 5 ปี ทางเราจึงขยายโปรโมชั่นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

ถั่งเช่าคอร์ดีไทย คละสูตรได้ ซื้อ 3 กระปุก รับฟรี 1 กระปุก ในราคา 8,100 บาทเท่านั้น

เซ็นโทร (Centro) ซื้อ 3 กระปุก รับฟรี 1 กระปุก ในราคา 5,400 บาทเท่านั้น

พาโบล (Pablo) ซื้อ 3 กระปุก รับฟรี 1 กระปุก ในราคา 5,400 บาทเท่านั้น 

เซ็นโทรและพาโบล สามารถรวมกันได้

ระยะโปรโมชั่น 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุ โปรโมชั่นไม่สามารถสะสมกับระบบสมาชิกได้

ถั่งเช่าผลิตและจัดจำหน่ายโดย บริษัท คอร์ดี้ไบโอเทค จำกัด
การผลิตถั่งเช่านั้น ใช้เครื่องมือวิเคราะห์ปริมาณสารสำคัญในถั่งเช่าที่ทันสมัย

ถั่งเช่าเกษตรHPLC

โดยใช้เครื่อง HPLC (High Performance Liquid Chromatography) ซึ่งเป็นเครื่องมือสำหรับแยกสารประกอบที่สนใจที่ผสมอยู่ในตัวอย่างโดยกระบวนการแยกสารประกอบที่สนใจจะเกิดขึ้นระหว่างเฟส 2 เฟสคือ เฟสอยู่กับที่ (stationary phase) หรือ คอลัมน์(column) กับเฟสเคลื่อนที่ (mobile phase) ซึ่งจะถูกแยกออกมาในเวลาที่ต่างกัน สารผสมที่อยู่ในตัวอย่างสามารถถูกแยกออกจากกันได้นั้นจะขึ้นอยู่กับความสามารถในการเข้ากันได้ดีของสารนั้นกับเฟสที่เคลื่อนที่ หรือเฟสที่อยู่กับที่ โดยสารประกอบตัวไหนที่สามารถเข้ากันได้ดีกับเฟสที่เคลื่อนที่ สารนั้นก็จะถูกแยกออกมาก่อน ส่วนสารที่เข้ากันได้ไม่ดีกับเฟสที่เคลื่อนที่ หรือเข้ากันได้ดีกับเฟสอยู่กับที่ ก็จะถูกแยกออกมาทีหลัง โดยสารที่ถูกแยกออกมาได้นี้จะถูกตรวจวัดสัญญาณด้วยตัวตรวจวัดสัญญาณ (detector) และสัญญาณที่บันทึกได้จากตัวตรวจวัดจะมีลักษณะเป็นพีค ซึ่งจะเรียกว่า โครมาโตแกรม (chromatogram)  โดยจะเห็นได้จากกราฟ วิเคราะห์สารสำคัญในถั่งเช่า จะมี Adenosine และ Cordyceping ตลอดจนปราศจากสารปนเปื้อนจากจุลินทรีย์อื่นๆ และการผลิตก็อยู่ภายใต้การควบคุมให้มีปริมาณโลหะหนักไม่เกินมาตรฐาน ซึ่งผลิตอยู่ที่ อาคารวิจัยและพัตนา ใน ม.เกษตรศาสตร์(บางเขน) จนได้รับการขึ้นทะเบียนจากคณะกรรมการอาหารและยาแล้ว

ถั่งเช่ามเกษตรศาสตร์06

''มอสยกให้ถังเช่าสกัด คอร์ดี้ไทย ดูแลความสุขของครอบครัวมอส''


ผลิตภัณฑ์ ถั่งเช่าคอร์ดี้ไทย (Cordy Thai) อนุสิทธิบัตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผลงานวิจัยของ
ศ.ดร มณจันทร์  เมฆธน ผู้ทรงคุณวุฒิภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์  ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน เชื้อราปราบแมลงศัตรูพืชได้ทำการศึกษาถั่งเช่าซึ่งเป็นเชื้อรากินแมลงที่มีคุณสมบัติทางการแพทย์หลายประการ มีการวิจัยขั้นตอนการเพาะเลี้ยงการผลิตให้ผลิตภัณฑ์ถั่งเช่ามีสารประกอบที่ออกฤทธิ์ในปริมาณที่เหมาะสม สามารถตรวจวัดคุณภาพสารประกอบทุกล๊อตการผลิตโดยเครื่อง HPLC
จึงมั่นใจได้ว่าเป็นถั่งเช่าแท้ที่มีคุณภาพ 

หมายเหตุ
: ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลง แล้วแต่บุคคล

ถั่งเช่าคอร์ดี้ไทยถูกเพราะเลี้ยงและสกัด ตรวจสอบสารสำคัญ ตามหลักมาตรฐานสากลและปลอดภัย ในห้องปฎิบัติการที่ทันสมัย โดยผู้เชี่ยวชาญ

ถั่งเช่ามเกษตรศาสตร์08
ถั่งเช่ามเกษตรศาสตร์08
ถั่งเช่ามเกษตรศาสตร์08
ถั่งเช่ามเกษตรศาสตร์14
ถั่งเช่ามเกษตรศาสตร์14
ถั่งเช่ามเกษตรศาสตร์14
ถั่งเช่ามเกษตรศาสตร์14

ถั่งเช่าคอร์ดี้ไทย จะมี 2 สูตร แต่ละสูตรจะมีส่วนผสมที่แตกต่างกันไป
แต่ยังคงถั่งเช่าในปริมาณที่เท่ากันและสารสำคัญที่มีคุณภาพดีต่อร่างกายปลอดภัยต่อผู้บริโภค

ถั่งเช่ามเกษตรศาสตร์สูตรผู้ชาย01

เลขที่อย. 10-1-08258-1-0001

ถั่งเช่าสกัดสำหรับผู้ชาย กระปุกสีแดง

ผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยโดย : ศ.ดร.มณจันทร์ เมฆธ
  ตรา : คอร์ดี้ไทย (CordyThai)
  ประเภทสินค้า : ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
  ราคาปกติ : 2,700 บาท
  ขนาด : 30 แคปซูล

  ส่วนประกอบที่สำคัญใน 1 แคปซูล
 •   ถั่งเช่า ( C.sinensis )
 •   เบต้ากลูแคนจากยีสต์ดำ ( B-glucan from yeast )
 •   ผงกระชายดำ ( Kar-Chai-Dum Powder )
 •   แอล-อาร์จินีน ( L-arginine )

ถั่งเช่ามเกษตรศาสตร์สูตรผู้ชาย01

 เลขที่อย. 10-1-082581-0002

ถั่งเช่าสกัดสำหรับผู้หญิง กระปุกสีน้ำเงิน

ผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยโดย : ศ.ดร.มณจันทร์ เมฆธ
  ตรา : คอร์ดี้ไทย (CordyThai)
  ประเภทสินค้า : ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
  ราคาปกติ : 2,700 บาท
  ขนาด : 30 แคปซูล

  ส่วนประกอบที่สำคัญใน 1 แคปซูล

 •   ถั่งเช่า (C.sinensis) 
 •   แอล-กลูต้าไธโอน (L-Glutathione) 
 •   คอลลาเจน เปปไทด์ (Collagen Peptide) 
 •   เบต้ากลูแคนจากยีสต์ดำ (B-glucan from yeast) 

คำเตือน : ผู้แพ้เชื้อเห็ดราไม่ควรรับประทานถั่งเช่า

ถั่งเช่ามเกษตรศาสตร์17

ศ.ดร มณจันทร์ เมฆธน ผู้ทรงคุณวุฒิภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

ผลิตภัณฑ์ ถั่งเช่า ม.เกษตร ถั่งเช่าคอร์ดี้ไทย (Cordy Thai) สิทธิบัตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผลงานวิจัยของ
ศ.ดร มณจันทร์  เมฆธน ผู้ทรงคุณวุฒิภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์  ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน เชื้อราปราบแมลงศัตรูพืชได้ทำการศึกษาถั่งเช่าซึ่งเป็นเชื้อรากินแมลงที่มีคุณสมบัติทางการแพทย์หลายประการ มีการวิจัยขั้นตอนการเพาะเลี้ยงการผลิตให้ผลิตภัณฑ์ถั่งเช่ามีสารประกอบที่ออกฤทธิ์ในปริมาณที่เหมาะสม สามารถตรวจวัดคุณภาพสารประกอบทุกล๊อตการผลิตโดยเครื่องHPLC จึงมั่นใจได้ว่าเป็นถั่งเช่าแท้ที่มีคุณภาพ 

ถั่งเช่าคอร์ดี้ไทยแต่งต่างจากที่อื่น

ถั่งเช่าทิเบตที่เพาะเลี้ยงด้วย สูตรอนุสิทธิบัตรภายในห้องปลอดเชื้อ ควบคุมอุณหภูมิ 18 องศาเซลเซียส ซึ่งควบคุมคุณภาพปริมาณสารออกฤทธิ์ให้เหมาะสม และ ปลอดภัยจากโลหะหนัก นอกจากนี้ยังมีการควบคุมคุณภาพด้วยการฉายรังสีแกมม่า (Gamma ray) เพื่อการทำลายเชื้อจุลินทรีย์ปนเปื้อนที่อาจส่งผลร้ายได้ จึงทำให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ถึงความปลอดภัย 100%

ถั่งเช่าคอร์ดี้ไทย มีความนิ่งของสารคอร์ไดซิปิน

ถั่งเช่า คอร์ดี้ไทย มีความนิ่งของสารคอร์ไดซิปิน และมีปริมาณสารออกฤทธิ์คอร์ไดซิปินที่สูงที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ถั่งเช่าทิเบตกว่า 30 พรีเมี่ยมแบรนด์ทั่วโลก

ถั่งเช่าคอร์ดี้ไทย หรือ ถั่งเช่า ม.เกษตรศาสตร์ได้เข้าร่วมงานแสดงสินค้า Beyond Beauty Asean Bangkok

ที่ Impact Exhibition and Convention Centre 2017
โดยมี มอส-ปฏิภาณ ปฐวีกานต์ เป็นพรีเซ็นเตอร์และผู้ทานจริงมามาถ่ายทอดประสบการณ์ดีๆ

ผลิตภัณฑ์ถั่งเช่า คอร์ดี้ไทย ผลิตภัณฑ์ถั่งเช่าคอร์ดี้ไทย ให้ประโยชน์ต่อร่างกาย และปลอดภัยไม่มีสารตกค้าง

ถั่งเช่าเกษตร
ถั่งเช่าเกษตร
ถั่งเช่าเกษตร
ถั่งเช่าเกษตร

ถั่งเช่ามเกษตรศาสตร์

ถั่งเช่า TV คลร่คลายทุกข้อสงสัย คลิ๊กรับชมรับฟัง ถั่งเช่าคอร์ดี้ไทย (CODYTHAI) อนุสิทธิบัตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หมายเหตุ : ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลง แล้วแต่บุคคล

หมายเหตุ : ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลง แล้วแต่บุคคล

หมายเหตุ : ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลง แล้วแต่บุคคล

หมายเหตุ : ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลง แล้วแต่บุคคล

ถั่งเช่ามเกษตรศาสตร์สูตรผู้ชาย03

พิเศษสำหรับสมาชิก www.ถั่งเช่าเกษตร.com
(ถั่งเช่าคอร์ดี้ไทย ถั่งเช่า ม.เกษตรศาสตร์)
สามารถซื้อสะสม ถั่งเช่า 10 กระปุก รับฟรีถั่งเช่า 1 กระปุก ได้โดยมีข้อตกลงดังนี้

 • การสะสมถั่งเช่าคอร์ดีไทย หมายเลขสมาชิกคือ ชื่อ-นามสกุล และ เบอร์โทร
 • การสะสมถั่งเช่าคอร์ดีไทย สะสมได้ไม่มีวันหมดอายุ
 • การสะสมถั่งเช่าคอร์ดีไทย ไม่มีแยกสูตรถั่งเช่าชาย-ถั่งเช่าหญิง ถั่งเช่าสามารถสะสมรวมกันได้
 • การสะสมถั่งเช่าคอร์ดี้ไทย ไม่สามารถสะสมรวมกับโปรโมชั่นอื่นๆได้ถ้ามี
 • การเริ่มสะสมถั่งเช่าทางเราสะสมและเป็นสมาชิกให้ทันทีตั้งแต่ครั้งแรกที่ซื้อทันที
ถั่งเช่ามเกษตร02
ถั่งเช่ามเกษตร02
ถั่งเช่ามเกษตร02
ถั่งเช่ามเกษตร03

หมายเหตุ : ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงแล้วแต่บุคคล และการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน

ถั่งเช่าเกษตรบางเขน

ศูนย์จำหน่ายหลักอย่างเป็นทางการ

ถั่งเช่าเกษตรบางเขน

บริการจัดส่งชำระเงินปลายทาง ทั่วประเทศ

ถั่งเช่าเกษตรบางเขน

สามารถสอบถามสถานะสินค้าได้ตลอด

ถั่งเช่าเกษตรบางเขน
ถั่งเช่าเกษตรบางเขน
ถั่งเช่าเกษตรบางเขน
ถั่งเช่าเกษตรบางเขน

พิเศษ สำหรับสมาชิก ถั่งเช่าคอร์ดี้.com

ถั่งเช่า สะสมครบ 10 แถม 1 กระปุก

Centro สะสมครบ 10 แถม 1 กระปุก

Pablo สะสมครบ 10 แถม 1 กระปุก

ข้อมูลบนเว็บไซต์ อาจมีไม่ครบถ้วนด้วยกติกาการเผยแพร่ข้อมูล ลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ได้ทุกช่องทางค่ะ