Archive For The “ถั่งเช่าเกษตรศาสตร์” Category

ถั่งเช่าม.เกษตรศาสตร์ ช่วยเสริมภูมิต้านทาน

By |

ถั่งเช่าม.เกษตรศาสตร์ ช่วยเสริมภูมิต้านทาน

ถั่งเช่า มีสารสังเคราะห์รวมกันจำนวนมากที่เสริมภูมิต้านทานร่างกายของคนเรา เช่น Polysaccharide, Cordycepin, Cordycepic acid ทานเป็นระยะเวลานานจะเสริมสมรรถภาพภูมิคุ้มกันและพลังชีวิตของเซลล์ร่างกายให้สูงขึ้นอย่างชัดเจนและกระตุ้นให้กลไกการทำงานของร่างกายเกิดปัจจัยที่ส่งผลถึงระบบภูมิคุ้มกัน      

Read more »

ถั่งเช่า มีฤทธิ์เสริมสมรรถภาพทางเพศชาย

By |

ถั่งเช่า มีฤทธิ์เสริมสมรรถภาพทางเพศชาย

ถั่งเช่า (Cordyceps ) ฤทธิ์เสริมสมรรถภาพทางเพศชาย ถั่งเช่า มีสารสำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายสูงอยู่มากมาย หนึ่งในนั้นคือ สาร Nitric Oxide มีฤทธิ์ในการขยายหลอดเลือด เพิ่มการส่งเลือดไปเลี้ยงบริเวณอวัยวะเพศได้อย่างราบรื่นและสมบูรณ์ ซึ่งการส่งเลือดไปเลี้ยงเมื่อเกิดอารมณ์ทางเพศนั้นเป็นกลไกหลักในการแข็งตัวขององคชาติถั่งเช่าช่วยให้กระบวนการตอบสนองทางเพศตามธรรมชาติทำงานได้ดีขึ้น ไม่ใช่การกระตุ้นแบบผิดธรรมชาติ เพราะฉะนั้นจึงปลอดภัย ไม่มีผลข้างเคียง และตอบสนองทางเพศได้ตลอดเวลา และเมื่อกลไกการส่งเลือดไปคั่งเป็นไปอย่างสมบูรณ์ ผลที่ได้คือ 1. การแข็งตัวสมบูรณ์เต็มที่ และนานพอเสร็จกิจกรรม 2. ขนาดที่มากขึ้น ตามปริมาณเลือดที่ไปเลี้ยง กลไกการเพิ่มสมรรถภาพเพศชายของถั่งเช่า สามารถอธิบายได้เป็น 3 ขั้นตอน 1. Cordycepin สารสำคัญในถั่งเช่าที่สามารถออกฤทธิ์ได้เท่าฮอร์โมนเพศชายหรือ Testoserone ทำให้ Cordycepin มีผลโดยตรงในการควบคุมสมรรถภาพทางเพศชายทั้งระบบให้ทำงานได้อย่างเต็มที่ จึงเสริมสมรรถภาพทางเพศให้กับผู้ที่มีปัญหานกเขาไม่ขันได้ในระดับฮอร์โมน โดยที่ตัว Cordycepinเองไม่ได้เป็นฮอร์โมนจึงไม่รบกวนสมดุลฮอร์โมนภายในร่างกาย สามารถใช้ได้อย่างปลอดภัย ให้ผลเพิ่มเสริมสมรรถภาพทางเพศ  เพิ่มการตอบสนอง สั่งการให้องคชาติเกิดการแข็งตัวได้สมบูรณ์  และลักษณะอื่นๆที่แสดงออกถึงความเป็นชาย ที่สำคัญ จะยิ่งเห็นผลชัดเจนมากในผู้ที่อาการนกเขาไม่ขันที่ค่อนข้างอายุมากเพราะจะเริ่มมีปริมาณ Testoserone ต่ำลง ฉะนั้นการได้รับ Cordycepin  เท่ากับได้สารที่ทำงานในระบบสมรรถภาพทางเพศแทน Testoserone 2. หลังได้รับการเพิ่มสมรรถภาพจาก Cordycepin …

Read more »

คุณสมบัติของถั่งเช่าคอร์ดี้ไทย

By |

คุณสมบัติของถั่งเช่าคอร์ดี้ไทย

ถั่งเช่า ม.เกษตรศาสตร์มีคุณสมบัติอย่างไร? – เป็นถั่งเช่าจากการเพาะเลี้ยงด้วยกรรมวิธีพิเศษและสูตรอาหารพิเศษ ซึ่งเป็นอนุสิทธิบัตร ม.เกษตรศาสตร์

Read more »

ถั่งเช่าคอร์ดี้ไทยเหมาะสมกับใคร?

By |

ถั่งเช่าคอร์ดี้ไทยเหมาะสมกับใคร?

1. เหมาะสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง บำรุงร่างกายให้แข็งแรง 2.ลดอาการอ่อนล้า สำหรับผู้ทำงานหนัก และพักผ่อนไม่เพียงพอ

Read more »

ถั่งเช่า ม.เกษตรศาสตร์

By |

ถั่งเช่า ม.เกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเสนอ ถั่งเช่าทิเบต ม.เกษตรศาสตร์ ถั่งเช่าม.เกษตร อุดมไปด้วยสารต่างๆ ที่มีประโยชน์ได้แก่ โพลีแซคคาไรด์ เช่น betaglucan, galactomannan, นิวคลีโอไทด์ เช่น adenosine, cordycepin, cordycepic acid, กรดอะมิโน สเตอรอล เช่น ergosterol ,beta-sitosterol นอกจากนี้ยังประกอบด้วยสารอาหารสำคัญอื่นๆ เช่น โปรตีน วิตามินต่างๆ เช่น E,K, B1,B2 และ B12 แต่สารสำคัญในถั่งเช่าคือ  Cordycepin, Cordycepic acid เมื่อทานเป็นระยะเวลานานจะเสริมสมรรถภาพภูมิคุ้มกันและพลังชีวิตของเซลล์ร่างกาย ให้สูงขึ้นอย่างชัดเจนและกระตุ้นให้กลไกการทำงานของร่างกายเกิดปัจจัยที่ส่ง ผลถึงระบบภูมิคุ้มกัน  (A variety of immunologic acivity factor) ยกระดับระบบกลไกภูมิคุ้มกันให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างชัดเจน เสริมภูมิคุ้มกันของร่างกายให้มากขึ้นทำให้เกิดประสิทธิผลในการต่อต้านโรค

Read more »

เครื่องมือวิเคราะห์สารที่ทันสมัย

By |

เครื่องมือวิเคราะห์สารที่ทันสมัย

ทางบริษัท คอร์ดี้ไบโอเทค จำกัด ใช้ครื่องมือวิเคราะห์ปริมาณสารสำคัญในถั่งเช่าที่ทันสมัย โดยใช้เครื่อง HPLC(High Performance Liquid Chromatography) ซึ่งเป็นเครื่องมือสาหรับแยกสารประกอบที่สนใจที่ผสมอยู่ในตัวอย่างโดยกระบวนการแยกสารประกอบที่สนใจจะเกิดขึ้นระหว่างเฟส 2 เฟส

Read more »