Posts Tagged “ภูมิแพ้”

ถั่งเช่า ช่วยเรื่องภูมิแพ้

By |

ถั่งเช่า ช่วยเรื่องภูมิแพ้

ถั่งเช่าช่วยยังไง? ถั่งเช่า มีฤทธิ์ในการควบคุมสมดุลของ Allergen-reactive helper T cells Tpye I และ Tpye  II ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการตอบสนองต่อสารก่อภูมิแพ้ที่ร่างกายได้รับ และก่อให้เกิดอาการ ผู้ป่วยโรคภูมิแพ้และโรคหอบหืดมักมีการทำงานของ   Tpye  II  มากเกินปกติทำให้สมดุลระหว่าง Tpye  I/II   เสียไป

Read more »