ถั่งเช่าที่หลายๆคนเล่าขานว่าถั่งเช่าเป็นยาอายุวัฒนะ

ถั่งเช่าที่หลายๆคนเล่าขานว่าถั่งเช่าเป็นยาอายุวัฒนะ

ถั่งเช่า หรือที่หลายๆคนเล่าขานว่าถั่งเช่าเป็นยาอายุวัฒนะ (elixir of life) เป็นสมุนไพรที่มีการใช้มานานนับพันๆปี ซึ่งในอดีตจัดเป็นสมุนไพรที่หายาก และมีแต่จักรพรรดิเท่านั้นที่ได้เสวย ในปัจจุบัน ถั่งเช่าที่เก็บจากธรรมชาติมีราคาสูงถึง 1.3 ล้านบาทต่อกิโลกรัม จึงได้มีการเพาะเลี้ยงเส้นใยขึ้นมาทดแทน

สาเหตุที่ถั่งเช่าได้ถูกเรียกชื่อนี้ เนื่องจากมีสรรพคุณรักษาโรคได้หลายชนิดนั่นเอง โดยเฉพาะสารคอร์ไดซิปิน (cordycepin)  ทั้งยังมีสารโพลีเซคคาไรด์ (cordyceps polysaccharide) สารอะดีโนซีน (adenosine) และสารอื่นๆ ที่บำรุงเซลส์ส่งผลให้เซลส์แข็งแรงทำให้ร่างกายแข็งแรง จึงเรียกได้ว่าเป็นสมุนไพรที่ยืดชีวิตให้แก่คนนั่นเอง

MediaFile_202460x300

 

ผลที่ได้ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายแต่ของละบุคคล และ การดำเนินชีวิตในประจำวันที่ถูกต้อง