ถั่งเช่า ม.เกษตรศาสตร์ ถั่งเช่าที่มีคุณสมบัติที่ดีที่สุด

ถั่งเช่า ม.เกษตรศาสตร์ ถั่งเช่าที่มีคุณสมบัติที่ดีที่สุด
  • เป็น ถั่งเช่า จากการเพาะเลี้ยงด้วยกรรมวิธีพิเศษและสูตรอาหารพิเศษ ซึ่งเป็นอนุสิทธิบัตร ม.เกษตรศาสตร์
  • ถั่งเช่าม.เกษตร มี DNA ตรงกันกับถั่งเช่าตามธรรมชาติ (DNA ตรงกันถึง 99.7%)
  • ถั่งเช่าม.เกษตร คัดเลือกสายพันธ์ถั่งเช่ามานานกว่า 10 ปี โดย ดร.ผู้เชี่ยวชาญ

  • ถั่งเช่าม.เกษตร มีสาร Cordycepin, Adenosine, Polysaccharides สูง จากการตรวจจริง (ตรวจวิเคราะห์ด้วยเครื่อง HPLC)
  • ถั่งเช่าม.เกษตร มีมาตรฐานการผลิต มีการตรวจคุณภาพทุกล็อตการผลิต
  • ถั่งเช่าม.เกษตร สะอาด ปลอดภัย
  • อย. (เลขที่ อย.70-2-02050-0027 และ อย.70-2-02050-0030)
  • ถั่งเช่าม.เกษตร ควบคุมสายพันธ์และการผลิตโดย รองศาสตราจารย์ ดร.มณจันทร์ เมฆธน หัวหน้าภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน) ผู้เชียวชาญด้านเชื้อราปราบแมลงศัตรูพืช