ถั่งเช่า มีฤทธิ์เสริมสมรรถภาพทางเพศชาย

ถั่งเช่า มีฤทธิ์เสริมสมรรถภาพทางเพศชาย

ถั่งเช่า (Cordyceps ) ฤทธิ์เสริมสมรรถภาพทางเพศชาย

ถั่งเช่า มีสารสำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายสูงอยู่มากมาย หนึ่งในนั้นคือ สาร Nitric Oxide มีฤทธิ์ในการขยายหลอดเลือด เพิ่มการส่งเลือดไปเลี้ยงบริเวณอวัยวะเพศได้อย่างราบรื่นและสมบูรณ์ ซึ่งการส่งเลือดไปเลี้ยงเมื่อเกิดอารมณ์ทางเพศนั้นเป็นกลไกหลักในการแข็งตัวขององคชาติถั่งเช่าช่วยให้กระบวนการตอบสนองทางเพศตามธรรมชาติทำงานได้ดีขึ้น ไม่ใช่การกระตุ้นแบบผิดธรรมชาติ เพราะฉะนั้นจึงปลอดภัย ไม่มีผลข้างเคียง และตอบสนองทางเพศได้ตลอดเวลา และเมื่อกลไกการส่งเลือดไปคั่งเป็นไปอย่างสมบูรณ์ ผลที่ได้คือ

1. การแข็งตัวสมบูรณ์เต็มที่ และนานพอเสร็จกิจกรรม

2. ขนาดที่มากขึ้น ตามปริมาณเลือดที่ไปเลี้ยง

กลไกการเพิ่มสมรรถภาพเพศชายของถั่งเช่า สามารถอธิบายได้เป็น 3 ขั้นตอน

1. Cordycepin สารสำคัญในถั่งเช่าที่สามารถออกฤทธิ์ได้เท่าฮอร์โมนเพศชายหรือ Testoserone ทำให้ Cordycepin มีผลโดยตรงในการควบคุมสมรรถภาพทางเพศชายทั้งระบบให้ทำงานได้อย่างเต็มที่ จึงเสริมสมรรถภาพทางเพศให้กับผู้ที่มีปัญหานกเขาไม่ขันได้ในระดับฮอร์โมน โดยที่ตัว Cordycepinเองไม่ได้เป็นฮอร์โมนจึงไม่รบกวนสมดุลฮอร์โมนภายในร่างกาย สามารถใช้ได้อย่างปลอดภัย ให้ผลเพิ่มเสริมสมรรถภาพทางเพศ  เพิ่มการตอบสนอง สั่งการให้องคชาติเกิดการแข็งตัวได้สมบูรณ์  และลักษณะอื่นๆที่แสดงออกถึงความเป็นชาย ที่สำคัญ จะยิ่งเห็นผลชัดเจนมากในผู้ที่อาการนกเขาไม่ขันที่ค่อนข้างอายุมากเพราะจะเริ่มมีปริมาณ Testoserone ต่ำลง ฉะนั้นการได้รับ Cordycepin  เท่ากับได้สารที่ทำงานในระบบสมรรถภาพทางเพศแทน Testoserone

2. หลังได้รับการเพิ่มสมรรถภาพจาก Cordycepin  ในระบบฮอร์โมนที่ทำให้ ร่างกายเพศชายตอบสนองอารมณ์ทางเพศอย่างรวดเร็วฉับไวแล้ว ในถั่งเช่ายังมีสารที่ชื่อว่า Nitric oxides (ไนตริกออกไซด์) ซึ่งเป็นสารที่มีความสำคัญมากที่สุดตัวหนึ่งในกระบวนการการแข็งตัวขององคชาติ ซึ่งจะออกฤทธิ์ขยายหลอดเลือดเพิ่มปริมาณเลือดเข้าสู่ Corpus carvenosum ในองคชาติได้อย่างดีเยี่ยม ซึ่งเป็นกลไกหลักที่สำคัญสุดของการแข็งตัวและการรักษานกเขาไม่ขัน เพิ่มสมรรถภาพ เสริมสมรรถภาพเพศชายได้อย่างดี ผลที่ได้คือ การแข็งตัวสมบูรณ์เต็มที่

3. ผลของถั่งเช่าในการเพิ่มเสริมและดูแลสุขภาพร่างกายโดยรวม ซึ่งจัดเป็นการเพิ่มสมรรถภาพ เสริมสมรรถภาพแก้นกเขาไม่ขันทางอ้อมที่สำคัญไม่แพ้กลไกอื่นๆ สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงส่งผลอย่างมากต่อสมรรถภาพทางเพศที่ดียิ่งขึ้น และมีสมรรถภาพที่ดีอย่างยั่งยืน

ควรรับประทาน   เช้า 1 เม็ด เย็น 1 เม็ด กอนอาหาร 1 30 – 60 นาที