มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชูวิจัย ‘ถั่งเช่า’ หนังสือพิมพ์ คม-ชัด-ลีก 25 กุมภาพัณฑ์ 2558

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชูวิจัย ‘ถั่งเช่า’ หนังสือพิมพ์ คม-ชัด-ลีก 25 กุมภาพัณฑ์ 2558

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชูวิจัย’ถั่งเช่า’ ว่าถั่งเช่าช่วยต้านมะเร็งยกระดับสู่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

ถั่งเช่าคม-ชัด-ลึก

มก.ชูวิจัย’ถั่งเช่า’ต้านมะเร็งยกระดับสู่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร : ชุลีพร อร่ามเนตร รายงาน

            “หน้าที่ของอาจารย์ไม่ใช่เพียงสอนนิสิตนักศึกษาเท่านั้น แต่ต้องทำงานวิจัยควบคู่ไปด้วย เพราะงานวิจัย เป็นขุมทรัพย์ทางความรู้ นวัตกรรมใหม่นอกจากจะนำมาสู่การสร้างสรรค์ผลผลิตใหม่ๆ สำหรับประชาชนแล้ว ยังเป็นองค์ความรู้สมัยใหม่ๆ ที่อาจารย์จะได้นำมาถ่ายทอดให้แก่นิสิตนักศึกษา งานวิจัยถั่งเช่า ถั่งเช่าเป็นสมุนไพรจีนที่ได้รับการวิจัยและพัฒนาแปรรูปจนผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ถั่งเช่าแคปซูล

เป็นอีกหนึ่งงานวิจัยขึ้นห้าง ใช้ประโยชน์ได้จริง และเป็นการฝึกปฏิบัติการทำงานวิจัยของเหล่านิสิต”รศ.ดร.มณจันทร์ เมฆธน หัวหน้าภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) กล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของอาจารย์และงานวิจัย

           รศ.ดร.มณจันทร์ เล่าว่า ถั่งเช่าทิเบต เป็นสมุนไพรจีนที่ได้รับการยอมรับมาหลายสิบปีว่าสามารถช่วยบำรุงร่างกายและยับยั้งโรคมะเร็งได้ ซึ่งจุดเริ่มต้นของงานวิจัยชิ้นนี้ เนื่องจากสถิติผู้ป่วยโรคมะเร็งมีอัตรามากขึ้นเรื่อย และคนใกล้ตัวของอาจารย์เองก็เป็นโรคมะเร็ง จึงอยากศึกษาวิจัยหาสมุนไพร หรือนวัตกรรม เทคโนโลยีในการเพาะเลี้ยงสมุนไพร ที่จะสามารถช่วยบำรุง ป้องกันบรรเทาอาการ และยับยั้งโรคมะเร็งได้

           “ปัจจุบัน ถั่งเช่าทิเบต ที่แปรรูปแล้วได้รับการขึ้นทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.) กระทรวงสาธารณสุข โดยแบ่งเป็นยาแผนโบราณ และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร แต่ที่อาจารย์ศึกษาวิจัยนี้ เป็นการพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงถั่งเช่า เนื่องจากถั่งเช่าทิเบต เป็นสมุนไพรจีน และในประเทศไทย มีผู้ประกอบการที่เพาะเลี้ยงจำนวนน้อย เพราะต้องเพาะเลี้ยงในห้องแอร์ ซึ่งการศึกษาวิจัยก็ได้มีการนำพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยง เพื่อนำไปสู่การถ่ายทอดให้แก่ประชาชน และภาคเอกชน ในการดำเนินการผลิตภายใต้อนุสิทธิบัตรร่วมระหว่าง มก.กับภาคเอกชน ภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ถั่งเช่าคอร์ดี้ไทย”

           การเพาะเลี้ยงถั่งเช่า ของคณะวิทยาศาสตร์ มก.นั้น ไม่ได้ใช้ตัวหนอนในส่วนประกอบอาหารเพาะเลี้ยง แต่ใช้อาหารเทียม เพราะต้องการมุ่งเน้นปริมาณสารออกฤทธิ์คอร์ไดซิปินที่แน่นอน ในปริมาณที่พอเหมาะทุกครั้ง และต้องไม่มีปริมาณโลหะหนักปนเปื้อนเกินค่ามาตรฐานที่ทางอ.ย.กำหนด

           “จากการทดลองในห้องปฏิบัติการ และผลการสำรวจผู้บริโภคตลอดระยะเวลา 1 ปี ที่ทางเอกชนได้จำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร พบว่า ผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็ง มีอาการทุเลาลง เนื่องจากถั่งเช่า ม.เกษตรศาสตร์ ของเรา ประกอบด้วยสารออกฤทธิ์สำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย มีคอร์ไดซิปินที่จะช่วยยับยั้งเซลล์เนื้องอกซึ่งเป็นสาเหตุของมะเร็ง เช่น มะเร็งปอด มะเร็งลำไส้ มะเร็งต่อมลูกหมาก และมะเร็งเต้านม ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการไหลเวียนของเลือด และการทำงานของเม็ดเลือดขาว ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงและฟื้นตัวเร็ว ทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วขณะที่ผู้ป่วยโรคไต ยังสามารถช่วยลดอาการปัสสาวะบ่อยๆ ในตอนกลางคืน บางคนต้องตื่น 3-4 ครั้งทำให้นอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอ แต่หลังจากรับประทานอาหารเสริมถั่งเช่า ก็สามารถลดอาหารดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ถั่งเช่า มีผลต่อการบำรุงไต และบำรุงปอด ทางเดินหายใจ”

           งานวิจัย “ถั่งเช่า การถ่ายทอดเทคโนโลยีในการเพาะเลี้ยง” ล้วนเป็นนวัตกรรมที่ช่วยให้อาจารย์เกิดความตื่นตัวในการสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ๆ ควบคู่ไปกับการบูรณาการจัดการเรียนการสอน รศ.ดร. มณจันทร์ เล่าอีกว่า ทุกครั้งที่ได้ความรู้ใหม่ๆ ก็จะนำมาเป็นบทเรียน ข้อมูลแลกเปลี่ยนกับนิสิต เพราะการเรียนในห้องเรียน ตำราเรียนอย่างเดียวไม่เพียงพอ การเรียนการสอนจะต้องเปิดโอกาสให้นิสิตได้เรียนรู้ ลงมือปฏิบัติ และเปิดมุมมองให้พวกเขาได้คิด ได้พัฒนา ต่อยอดองค์ความรู้ อันนำไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยีใหม่ๆ การเพาะเลี้ยงถั่งเช่า ทำให้พวกเขาได้เรียนรู้ นำทฤษฎีจากตามตำราเรียนมาใช้ในการปฏิบัติ จึงอยากฝากให้อาจารย์ และนิสิตร่วมกันทำงานวิจัยที่มีประโยชน์ ตอบโจทย์ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของคนไทยให้ดียิ่งขึ้น

           ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร “ถั่งเช่าคอร์ดี้ไทย” ความร่วมมือระหว่าง ม.เกษตรศาสตร์ กับภาคเอกชน ที่ได้นำงานวิจัยจากห้องแล็บ มาสู่อาหารเสริมช่วยบำรุงร่างกาย เพราะร่างกาย สุขภาพ เป็นเรื่องสำคัญ หากทุกคนมีสุขภาพที่ดีย่อมส่งผลเรื่องอื่นๆ ไปด้วย

ถั่งเช่าคอร์ดี้ไทย สิทธิบัตร มหาวิทยาลัยเกตศาสตร์ บางเขน

ติดต่อสอบถาม / สั่งซื้อ 092-367-7559 , 082-220-6559

ID LINE : @kucordythai (มี@ด้วยนะคะ)

addfriends_en

หมายเหตุ : ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลง แล้วแต่บุคคล

ขอบคุณข้อมูลจาก คม ชัด ลึก http://www.komchadluek.net/index.php 

 ถั่งเช่าเกษตรผู้ชาย ถั่งเช่ามเกษตรผู้หญิง