อาการอ่อนล้า อ่อนเพลีย – สาเหตุและวิธีการแก้ไข

อาการอ่อนล้า อ่อนเพลีย – สาเหตุและวิธีการแก้ไข

อาการอ่อนล้า อ่อนเพลีย ไม่มีแรง เป็นอาการที่พบได้บ่อย หลายคนรู้สึกวิตกกังวล เมื่อไปพบแพทย์ก็ไม่สามารถวินิจฉัยโรคได้ เนื่องจากไม่ใช้อาการที่เกิดจากการเจ็บป่วยโดยตรง

สาเหตุที่ทำให้เกิดอาการอ่อนล้า อ่อนเพลีย

  • พักผ่อนไม่เพียงพอ
  • ทำงานหนัก
  • สภาพอากาศร้อนจัด
  • ความเครียด วิตกกังวล
  • การจำกัดอาหารในระหว่างลดน้ำหนัก
  • โรคติดเชื้อบางชนิด

สำหรับอาการอ่อนล้า อ่อนเพลียที่พบบ่อย ส่วนใหญ่เกิดจากการปฏิบัติตัวที่ไม่ถูกต้อง เช่น นอนดึก พักผ่อนน้อย ทำงานหนัก มีความเครียดหรือวิตกกังวล ดังนั้นวิธีรักษาที่ถูกต้องคือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิต เช่นนอนหลับ พักผ่อนให้เพียงพอ ทานอาหารให้ครบห้าหมู่ หลีกเลี่ยงความเครียด หรือวิตกกังวล เหล่านี้ก็จะช่วยแก้ไขหรือรักษาอาการโดยที่ไม่ต้องพึ่งยา

จากรายงานการวิจัยสรรพคุณถั่งเช่า โดย Zhang และคณะ (ปี 1995)
ได้ทำการศึกษาในผู้สูงอายุ ที่มีอาการอ่อนล้าหรืออ่อนเพลียง่าย โดยแบ่งกลุ่มผู้ทดลองออกเป็น 2 กลุ่ม คือ

กลุ่มแรก    จำนวน 26 คน ให้รับประทานถั่งเช่า ในอัตรา 3 กรัมต่อวันติดต่อกันเป็นเวลานาน 3 เดือน
กลุ่มที่สอง จำนวน 27 คน ให้รับประทานสารที่ไม่มีฤทธิ์ใดๆ (Placebo)

ผลลัพธ์ที่ได้คือ กลุ่มแรกที่ได้รับ ถั่งเช่า มีจำนวนผู้ที่หายจากอาการอ่อนล้า หรืออ่อนเพลียง่ายได้ถึง 92% ในขณะที่กลุ่มที่สองที่ได้รับสารทดแทนมีผู้ที่หายจากอาการอ่อนล้าง่ายเพียง 14% เท่านั้น

 

เอกสารอ้างอิง :  [Zhang Z, Huang W, Liao S, Li J, Lei L, Leng F, Gong W, Zhang H, Wan L, Wu R, Li S, Luo H, Zhu F. (1995). Clinical and Laboratory studies of Jinshuibao in scavenging oxygen free radicals in elderly senescent XuZheng patients. J Admin Trad Chinese Med. 5(suppl) : 14-18.]

หมายเหตุ : ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลง แล้วแต่บุคคล 

หมายเหตุ:ผลลัพธ์ของผลิตภัณฑ์ อาจขึ้นอยู่กับผู้ใช้แต่ละบุคคล